Sztum - zamek krzyżacki

Wędrujemy dalej szlakiem zamków, które znajdują się w woj. pomorskim oraz warmińsko-mazurskim i trafiamy do miejscowości Sztum. Okazało się, że w tutejszej warowni istniała letnia rezydencja wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, który miał swoją siedzibę w pobliskim Malborku.

Inne przykładowe zamki w okolicy to np.: Kwidzyn, Gniew, Przezmark, Bezławki opisaliśmy wcześniej na stronie www.myzwiedzamy.pl.

Sztum – położenie i historia

Miasto leży w województwie pomorskim nad dwoma jeziorami: Zajezierskim i Barlewickim. Kiedyś było tu jedno jezioro Białe. Do zamku można dojechać przemieszczając się drogą łączącą Malbork z Kwidzynem.

Sztum - Tablice przed wejściem do zamku
Tablice przed wejściem do zamku w Sztumie

Sztum leży na terenach dawnej pruskiej Pomezanii. Krzyżacy pokonali Prusów, a ich wójtowie w Sztumie notowani są od 1333 r. Od połowy XIV w. rezydowali oni na wyspie jeziora, a krzyżacki zamek wójtowski pobudowano na niej w drugiej połowie XIV w.

Sztum - Ekspozycja na zamku
Ekspozycja na zamku

Za czasów krzyżackich do Sztumu prowadziły dwie bramy Malborska i Kwidzyńska. Do tej pierwszej przez drewniany most nad j. Białym. Obie rozebrano w XIX w.

Eksponaty na zamku w Sztumie
Eksponaty na zamku w Sztumie

W trakcie wojny trzynastoletniej Polacy zdobyli miasto i zamek po długim oblężeniu, jednak po klęsce pod Chojnicami ponownie stracili go na rzecz Krzyżaków.

Sztum - Tablice edukacyjne w muzeum
Tablice edukacyjne w muzeum

W 1457 r. nieopłacani najemnicy z Malborka sprzedali zamek Królestwu Polskiemu, a położony w pobliżu Sztum stał się ważną bazą krzyżacką. Miasto zostało spalone w 1461 r. przez Polaków, którym udało się podpłynąć łodziami pod mury obronne.

Sztum przechodzi pod panowanie króla polskiego na mocy postanowień II pokoju toruńskiego, który przydzielił je do Prus Królewskich. Miasto zaczyna się rozwijać i staje się siedzibą szlacheckich sądów, a od XVI w. miejscem sejmików lokalnej szlachty, które odbywały się w kościele św. Anny.

Do utraty znaczenia miasta przyczyniły się wojny szwedzkie, podczas których mocno zmniejszyła się ilość mieszkańców.  

Sztum - Tablice edukacyjne z muzeum
Tablice edukacyjne z muzeum

Sztum należał do Polski przez prawie 300 lat do czasu rozbiorów, kiedy to trafił do Królestwa Prus. W roku 1831 rozlokowani zostali w mieście oficerowie armii polskiej, którzy walczyli w powstaniu listopadowym.

W roku 1883 Sztum otrzymał połączenie kolejowe z Toruniem i Malborkiem. Wzrosła też liczba mieszkańców.

Dzieje Sztumu w wieku XX

Początek XX w. to dwa duże pożary kamienic położonych w rynku i budowa kompleksu koszarowego dla III Batalionu 152 Królewsko-Pruskiego Pułku Piechoty.

Sztum - Stroje noszone przez dostojników polskich i krzyżackich w muzeum
Stroje noszone przez dostojników polskich i krzyżackich

W 1920 r. przed mającym się odbyć plebiscytem, w którym miano zadecydować o przyszłości Powiśla odbył się uroczysty, patriotyczny koncert Feliksa Nowowiejskiego. Postać tę znamy już z opisu Barczewa i olsztyńskiej katedry. W uroczystości tej wzięli również udział m.in.: Stefan Żeromski i Jan Kasprowicz.

W 1934 r. władze hitlerowskie otworzyły tu elitarną „kuźnię kadr” – Narodowo-Polityczny Instytut Wychowawczy. Ponieważ Sztum był silnym ośrodkiem polskości w okresie II wojny światowej miały tu miejsce wysiedlenia, aresztowania, a wielu działaczy zamordowano w obozach koncentracyjnych.

Stroje skarbnika i wielkiego szpitalnika w muzeum sztumskim
Stroje skarbnika i wielkiego szpitalnika w muzeum

W 1945 r. na te tereny wkroczyła Armia Czerwona i duża część miasta została spalona (30%). Miasto przejmują władze polskie, lecz brak jest energii i wody oraz połączenia kolejowego (czerwonoarmiści rozebrali tory). W 2002 r. wydzielono obecny powiat sztumski.

Sztum – zwiedzanie XIV wiecznego zamku krzyżackiego

Zamek zbudowali Krzyżacy w stylu gotyckim w drugiej połowie XIV w. Pełnił on funkcję siedziby wójta zakonnego i był rezydencją wielkiego mistrza. Gościł on gości zakonu.

Sztum - Dziedziniec zamku krzyżackiego
Dziedziniec zamku krzyżackiego w Sztumie

Mieszkali tu również i z tego miejsca pełnili swe obowiązki polscy starostowie.

Zamek jest od roku 2017 oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku. Udajemy się, więc na zwiedzanie obiektu leżącego między dwoma jeziorami.

Żeby dostać się do zamku musimy przejść przez most przerzucony nad suchą obecnie fosą i minąć bramę prowadzącą na dziedziniec.

Wchodzimy na teren zamku w Sztumie
Wchodzimy na teren zamku

Z mostu spoglądamy w lewo. Prezentuje się nam widok na mury okalające zamek. Te mają około trzech metrów wysokości, ale w niektórych miejscach są znacznie wyższe. Mury kończą się na wieży, która kiedyś była więzieniem.

Sztum - Mury zamkowe wraz z wieżą
Mury zamkowe wraz z wieżą

Dziedziniec zamkowy jest dosyć duży. Z mapki dowiadujemy się, jakie funkcje pełniły poszczególne obiekty i co kiedyś się tu znajdowało.

Sztum - Dziedziniec zamkowy
Dziedziniec zamkowy

Zobaczyliśmy m.in.: zachodnią bramę, most i wieżę, skrzydło południowe, dom wielkich mistrzów, wozownię, studnię, budynek sądu z XIX w., przypuszczalne miejsce, w którym znajdowało się gdanisko oraz zwierzyniec wielkich mistrzów.

Dziedziniec zamkowy w Sztumie
Dziedziniec zamkowy w Sztumie

Z dziedzińca spoglądamy w stronę miasta i zwracamy uwagę na wieże dwóch kościołów.

Sztum - Widok z dziedzińca zamkowego na wieże kościołów w mieście
Widok z dziedzińca zamkowego na wieże kościołów w mieście

Są to: kościół poewangelicki z 1818 r.

Kościół poewangelicki w Sztumie
Kościół poewangelicki w Sztumie

oraz kościół parafialny św. Anny zbudowany po wojnie trzynastoletniej i przebudowany na początku XX w.

Sztum - Kościół św. Anny
Kościół św. Anny w Sztumie

Z dziedzińca wchodzimy do południowego skrzydła, w którym znajduje się muzeum. Jest to najstarsze i najważniejsze miejsce zamku, ponieważ to właśnie tu rządy sprawował wójt krzyżacki. W tym miejscu była również kaplica.

Historia na tablicach edukacyjnych
Historia na tablicach edukacyjnych

Wchodzimy do muzeum

Muzeum podzielone zostało na dwie części. Na parterze umieszczono tablice edukacyjne opowiadające o historii zakonu na Pomorzu oraz o dawniej żyjących na tym terenie ludach.

Tablice opowiadają o historii okolicy Sztumu w muzeum zamkowym
Tablice opowiadają o historii okolicy miasta

W muzeum możemy również zobaczyć jak zamek prezentował się za czasów swej świetności.

Zamek w Sztumie za czasów świetności
Zamek w Sztumie za czasów świetności

Druga część muzeum na piętrze przedstawia ubiory, które nosiło się w dawnych czasach.

Sztum - Stroje dostojników polskich i krzyżackich w muzeum
Stroje dostojników polskich i krzyżackich w muzeum

Podziwiamy strój Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

Sztum - Strój Wielkiego Mistrza Zakonu
Strój Wielkiego Mistrza Zakonu

Porównujemy go z ubiorem Króla Polski.

Sztum - Tak ubierał się król Polski
Tak ubierał się król Polski

W muzeum znajdują się również eksponaty prezentujące zbroje, broń oraz monety.

Sztum - Zbroja jako eksponat muzealny
Zbroja jako eksponat muzealny

Ruszamy suchą fosą i przygotowanymi ścieżkami, aby obejść zamek i spojrzeć na mury z nieco innej perspektywy.

Sztum - Mury zamkowe widziane od zewnątrz
Mury zamkowe widziane od zewnątrz

W tym miejscu kończymy naszą podróż. Zapraszamy na kolejne wspólne wycieczki.

Polecamy przeczytać

Komentarze