Muzeum Czartoryskich w Puławach

Muzeum Czartoryskich w Puławach

Nadal wędrujemy po woj. lubelskim i trafiamy do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Jest to kolejny wielki ród, który miał siedzibę w tej okolicy. Wcześniej poznaliśmy rodzinę Zamoyskich w pięknym Zamościu oraz ich pałac w Kozłówce. Opisaliśmy również Chełm i jego ciekawą historię. Dziś zapraszamy do zespołu pałacowo-parkowego w Puławach.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Dom Gotycki w Puławach
Dom Gotycki w Puławach

Muzeum Czartoryskich w Puławach – historia

Losy posiadłości w Puławach wiążą się z wieloma znaczącymi postaciami z historii Polski. W roku 1662 wieś z folwarkiem należy do Łukasza Opalińskiego. Ten jest m.in. marszałkiem nadwornym koronnym i marszałkiem sejmu zwyczajnego w Warszawie.

Jeden z eksponatów w muzeum w Puławach
Jeden z eksponatów w muzeum

W drugiej połowie XVII w. Puławy przechodzą w ręce Lubomirskich. To właśnie tu swoją letnią rezydencję w stylu barokowym zbudował marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski (1676-79).

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Sala wystawowa w pałacu Czartoryskich
Sala wystawowa w pałacu Czartoryskich

Jego córka Elżbieta będąca dwórką królowej Marii Kazimiery w roku 1687 wychodzi za mąż za Adama Mikołaja Sieniawskiego późniejszego hetmana wielkiego koronnego i Puławy wnosi do związku, jako wiano.

W roku 1706 Puławy doznają zniszczeń w czasie drugiego potopu szwedzkiego.

Córka ze związku Adama i Elżbiety Maria Zofia wychodzi za mąż za wojewodę ruskiego Aleksandra Augusta Czartoryskiego. Jest rok 1731. Od tego czasu na sto lat Puławy stają się własnością familii (tak nazywano ród Czartryskich) i jest to czas ich rozkwitu. Pałac odbudowano w stylu rokokowym.

Eksponaty w Muzeum Czartoryskich w Puławach
Eksponaty w Muzeum Czartoryskich

W roku 1784 syn Augusta Adam Kazimierz Czartoryski książę na Klewaniu i Żukowie żeni się z polską arystokratką Izabelą Flemming. Ta odziedziczyła majątek po ojcu będącym podskarbim wielkim litewskim Janie Jerzym Flemmingu. To małżeństwo zamieszkuje w Puławach, które stają się centrum kulturalnym i politycznym konkurującym ze stolicą. W okresie tym miejscowość nazwano„Polskimi Atenami”. Za panowania w Puławach tej pary wzniesiono Świątynię Sybilli (1801) i Dom Gotycki (1809).

Czartoryscy wspierają Kościuszkę i w odwecie w czasie rozbiorów wojska rosyjskie w 1794 r. niszczą ich rezydencję w Puławach.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Eksponaty w pałacu Czartoryskich
Eksponaty w pałacu Czartoryskich

Księżna Izabela rozpoczyna odbudowę dwa lata później. Przebudowuje rezydencję, w parku stawia wiele budowli, zatrudnia etatowego pustelnika mieszkającego w grocie.

W roku 1801 księżna zakłada pierwsze w Polsce muzeum. W Świątyni Sybilli zbierane są pamiątki narodowe.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Tarcza z muzeum w Puławach
Tarcza z muzeum w Puławach

Puławy – dalsze losy rezydencji Czartoryskich

Złoty wiek Puław kończy się na powstaniu listopadowym (1831), które zostało przegrane. Czartoryscy muszą udać się na emigrację. Ich majątek skonfiskowano a miejscowość nazwano Nową Aleksandrią. W pałacu mieszczą się różne placówki naukowo-oświatowe kształcące m.in. leśników oraz rolników. Jest też miejsce dla Instytutu Wychowania Panien.

Rzeźba z Muzeum Czartoryskich w Puławach
Rzeźba z Muzeum Czartoryskich

W czasie I wojny światowej Puławy zostają mocno zniszczone podobnie jak i w czasie II wojny światowej.

Jak powstała nazwa miejscowości?

Istnieje kilka hipotez mówiących o powstaniu nazwy Puławy. Jedna z opowieści ludowych mówi o tym, że w osadzie zatrzymał się zmęczony podróżą rycerz Zawisza Czarny. Zsiadł z konia i chcąc odpocząć siadł na drewnianej ławce, która pod jego ciężarem pęka na pół. Ten miał wówczas krzyknąć – A niech to będzie pół ławy!

Eksponaty w pałacu Czartoryskich w Puławach
Eksponaty w pałacu Czartoryskich

Ponieważ osada leży nad Wisłą historii nazwy szuka się też w staropolskim słownictwie związanym z rzeką. Nadwiślańskie łęgi zwano pulwami. Przez pławy, czyli brody można było przejść na drugi brzeg. Pława oznaczała boję, którą stawiano nad mielizną. Pławia to prąd rzeczny. Jak widać możliwości jest wiele. Pewne jest to, że nazwa Pollavy pojawia się w formie pisemnej w XV w. i oznacza bród, czyli przejście przez rzekę.

Muzeum Czartoryskich w Puławach – park

Jak wspomnieliśmy wyżej losy Puław były bardzo burzliwe. Powstało wiele zabytków, z których większość znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego.

Wchodzimy na ziemie niegdyś należące do znamienitego rodu w Puławach. Przed wejściem zapoznajemy się planem terenu. Jest tu zaznaczonych 16 obiektów, więc nasz pobyt zapowiada się ciekawie.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Plan zespołu pałacowo-parkowego w Puławach
Plan zespołu pałacowo-parkowego w Puławach

Kolejna tablica informuje nas, że wchodzimy na teren Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - tablica
Muzeum Czartoryskich w Puławach

Zanim weszliśmy do poszczególnych atrakcji pospacerowaliśmy po parku krajobrazowym. Jest którędy się przechadzać, ponieważ zajmuje on powierzchnię 30 ha.

Park Czartoryskich w Puławach
Park Czartoryskich w Puławach

Pierwszy park założyli Lubomirscy i od tamtego czasu zmieniany był przez kolejnych właścicieli zgodnie z panującymi obecnie trendami. Początkowo był to park regularny, który następnie reprezentował styl francuski. Ten księżna Izabela zmieniła w ogród romantyczny w stylu angielskim. To właśnie wtedy powstał szereg budowli oraz rzeźby, które możemy podziwiać do dziś.

Rzeźba w parku Czartoryskich w Puławach
Rzeźba w parku Czartoryskich

Znajdujący się w parku pałac obchodzimy dookoła. Od strony Wisły, czyli od przeciwnej niż wejście główne mury wyglądają bardzo ładnie. Widać, że niedawno przechodziły renowację i były czyszczone.

Ściany pałacu w Puławach od strony Wisły
Ściany pałacu w Puławach od strony Wisły

W kierunku Wisły przedostajemy się przez ładnie wykonane bramy. Zauważyliśmy, że park oprócz wartości historycznych jest ulubionym miejscem spotkań tutejszej młodzieży.

Przejście z parku pałacowego w kierunku Wisły w Puławach.
Przejście z parku pałacowego w kierunku Wisły

Muzeum Czartoryskich w Puławach – pałac

Do pałacu Czartoryskich wchodzimy przez pięknie wykonane wejście pod balkonem, na który wejście znajduje się na pierwszym piętrze.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Wejście do pałacu Czartoryskich
Wejście do pałacu Czartoryskich

W muzeum trafiamy na ekspozycję poświęconą rodowi Czartoryskich.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Ekspozycja poświęcona rodowi Czartoryskich
Ekspozycja poświęcona rodowi Czartoryskich

Znaleźliśmy tu ładnie wykończone pomieszczenia ze stylowymi meblami z dawnych czasów.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Wystrój jednej z sal wystawowych
Wystrój jednej z sal wystawowych

Jest również pokój, w którym zaprezentowano porcelanę stołową.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Pokój, w  którym zaprezentowano zastawę stołwą
Pokój, w którym zaprezentowano zastawę stołwą

Zainteresowały nas również tarcze honorowe właścicieli Puław z różnych okresów.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Tarcze honorowe zdobią jedno z pomieszczeń
Tarcze honorowe zdobią jedno z pomieszczeń

Muzeum Czartoryskich w Puławach – Dom Gotycki

Jedną z budowli w parku jest Dom Gotycki zbudowany w latach 1800-09. Otwarty został z okazji pobytu księcia Józefa Antoniego Poniatowskiego w Puławach.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Dom Gotycki w puławskim parku
Dom Gotycki w puławskim parku

Izabela Czartoryska wzniosła go w celu poszerzenia ekspozycji muzealnej gromadzonej w Świątyni Sybilli. Budynek charakteryzują nadające mu oryginalności kolumienki.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Dom Gotycki w puławskim parku
Dom Gotycki w puławskim parku

Na murach obiektu umieszczone były napisy mówiące o potrzebie zbierania pamiątek „I pamiątki łzy wyciskają i znikome rzeczy duszę rozczulają” oraz świadczące o patriotyzmie właścicieli „Aż w te strony rozniosłaś czyny nasze sławo i tu do łez litości ma nieszczęście prawo”. Istniał również napis „Oby odtąd zwycięstwa nasze zatrzeć mogły pamięć klęsk doznanych”.

Sala herbowa w Domu Gotyckim, który stoi w parku Muzeum Czartoryskich w Puławach

Weszliśmy do wnętrza i znaleźliśmy się w sali herbowej gdzie strop podtrzymuje jedna kolumna. Nazwa związana jest z umieszczonymi na ścianach herbami polskich rodów.

Sala herbowa w Domu Gotyckim, który stoi w parku Muzeum Czartoryskich w Puławach
Sala herbowa w Domu Gotyckim

Budynek posiada dwa piętra wchodzimy, więc na górę. Kiedyś umieszczone były w tym miejscu najcenniejsze zabytki z kolekcji Czartoryskich takie jak: Dama z Łasiczką Leonarda da Vinci, Autoportret Rafaela i np. Miłosierny Samarytanin Rembrandta.

Dom Gotycki w Puławach - znajdujemy się na pierwszym piętrze
Dom Gotycki – znajdujemy się na pierwszym piętrze

Muzeum Czartoryskich w Puławach – Świątynia Sybilli

Opuszczamy Dom Gotycki i wędrujemy dalej w poszukiwaniu kolejnych atrakcji znajdujących się w parku. Trafiamy na najciekawszą budowlę, którą jest Świątynia Sybilli zwana też Świątynią Pamięci. Wzniesiono ją w latach 1798-1801 na wzór świątyni Westy w Tivoli koło Rzymu.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Świątynia Sybilli w Puławach
Świątynia Sybilli w Puławach

W roku 1801 Izabela Czartoryska założyła tu pierwsze w Polsce muzeum narodowe. Celem tego działania miało być pobudzenie patriotyzmu w czasach, kiedy kraj znajdował się pod okupacją. Do wnętrza prowadzą szerokie schody, które są strzeżone przez dwa wielkie lwy. Te są darem rosyjskiego władcy Aleksandra I, który odwiedził Puławy w 1805 r. Wiele kolumn dodaje uroku kolistemu obiektowi.

Muzeum Czartoryskich w Puławach - Świątynia Sybilli i strzegące jej lwy
Świątynia Sybilli i strzegące jej lwy

Nad wejściem umieszony został napis Przeszłość – Przyszłości świadczący o celu powstania umieszczonego w tym miejscu muzeum.

Napis nad wejściem do Świątyni Sybilli w Puławach
Napis nad wejściem do Świątyni Sybilli

W miejscu tym zbierane były pamiątki po właścicielach Puław, ale również królach, uczonych, wodzach i poetach. Wspomniani tu zostali m.in. Bolesław Chrobry, Tadeusz Kościuszko, Jan Kochanowski, Kazimierz Wielki i wielu innych. Zbiory po zakończonych rozbiorach miały przypominać o chwale przeszłości narodowej.

Kopuła na suficie Świątyni Sybilli  w Puławach
Kopuła na suficie Świątyni Sybilli

Schodzimy do pomieszczenia znajdującego się poniżej gdzie uhonorowano obeliskiem księcia Józefa Poniatowskiego. Na tym eksponacie umieszczono napisy „Dowodził Polakom. Zginął za Ojczyznę” oraz „Ten zasłużył, by mu wznieść grobowiec w środku Świątyni”.

Eksponaty ewakuowano do Paryża skąd wróciły do Krakowa. Tam również powstało na ich podstawie Muzeum Książąt Czartoryskich.

Dom Aleksandryjski w Puławach

Ostatnią budowlą, jaką opisujemy i która znajduje się w parku pałacowym jest Dom Aleksandryjski. Nazwa obiektu wiązana jest z pobytem w Puławach cara Aleksandra II. W roku 1857 mieszkał tu, jako gość Aleksandryjskiego Instytutu Wychowania Panien.

Dom Aleksandryjski w Puławach
Dom Aleksandryjski w Puławach

Ze względu na kolor fasady budynek zwany jest również Domem Żółtym albo Białym. Oczywiście wchodzimy do wnętrza, aby zapoznać się z ekspozycją muzealną.

Dom Aleksandryjski w Puławach zwany też Żółtym bądź Białym
Dom Aleksandryjski w Puławach zwany też Żółtym bądź Białym

My jesteśmy z pobytu zadowoleni. Mogliśmy zapoznać się z ciekawą ekspozycją, pospacerować po parku z ciekawymi architektonicznie budynkami oraz miło spędzić czas wśród zieleni i poczuć ducha dawnych czasów. Koniecznie trzeba zapoznać się ze wszystkimi miejscami zaznaczonymi na mapie, którą prezentujemy na początku materiału. Wszystkie są warte obejrzenia.  

Polecamy przeczytać

Komentarze